Protez Çeşitleri Nelerdir?

Protez Çeşitleri Nelerdir?
Protetik diş hekimliği; estetik ve fonksiyonel eksikliklerin giderilip ağız içinin yeniden yapılandırılması ve tedavisi ile ilgilenen, ağız içerisine dışarıdan eklenen tüm restorasyonları içeren diş hekimliğidir.


Sabit Protezler
Kron-köprü protezleri boşluğun yanındaki mevcut dişlerden destek alarak boşluğun doldurulması esasına dayanır. Yerine konacak protez materyali için destek alınan dişlerin küçültülmesi, ardından ölçü alınması ve üzerine metal destekli veya estetik porselenlerin yapılması işlemidir. Bu porselen protezler eğer tek dişe uygulanıyorsa kron, boşlukları doldurmak üzere çok dişe uygulanıyorsa köprü protezi adını alırlar.


Hareketli Protezler
Geniş diş eksiklikleri en çok arkada hiç diş bulunmayan durumlarda olmak üzere, diş desteğinin yetersiz kaldığı durumlar ve tamamen dişsiz vakalarda uygulanan protezlerdir.


Hassas Bağlantılı Kombine Protezler
Bu protezlerin yapılabilmesi için yeterli sayıda destek dişin mevcut olması gereklidir. Bu destek dişler kronlandıktan sonra gizli bir tutuculuk sistemi ile bölgeye yapılan hareketli protezle birleşir. Hassas bağlantı olarak adlandırılan bu tutuculuk sistemi birleşik kronlardaki uzantı parçasının hareketli protezdeki yuvaya kilit sistemiyle oturması esasına dayanır.


Total Protezler
Tamamen dişsiz ağızlarda ilk tercih implant destekli hareketli protezler olmakla birlikte çeşitli nedenlerle implant  yapılamadığında, total protez adı verilen bütünüyle doku destekli protez tipi seçilir. Yaygın olarak tercih edilen total protezler genellikle sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Ancak zaman içinde dokularda meydana gelen değişiklikler total protezlerin uyumunu bozmakta ve kullanımını güçleştirmektedir. Özellikle alt çenede daha fazla yaşanan sorun; protezin hareket etmesidir.